HOME > PRODUCT > DISPLAY > 파나소닉 옵션램프
 
[ET-LAD60A/LAD60AW]
PT-DZ6710E/DZ6700E /PT-DW6300ES/D6000ES /PT-D5000ES/DZ570E/DW530E /PT-DX500E/DW730ES/DX800ES 프로젝터 옵션 스페어 램프
제조사 : 파나소닉
적용 모델 : DZ6710/DZ6700/DW6300/D6000 외 다수
파워 타입 : AC 램프
수명 : 3000시간(2개 사용)
용량 : 300W UHM x 2 (2램프 적용 시스템)
모델 표기 : W 타입(2개 1BOX)/W 없는 타입(1개 1BOX)
특징 : 파나소닉 일본에서 직접 제조

51.JPG

71.jpg

 

모델명 : ET-LAD60/ET-LAD60W

프로젝터 적용 모델 : PT-DZ6710E/PT-DZ6700E

                            PT-DW6300ES/PT-D6000ES/PT-D5000ES

                            PT-DZ570E/PT-DW530E/PT-DX500E

                            PT-DW730ES/PT-DX800ES

마크.JPG용량 : 300W UHM x 2 (2램프 적용 시스템)

마크.JPG수명 : 3000시간 (2개 사용)/1개 사용시 수명은 2배

마크.JPG페킹 타입 : ET-LAD60W (2개 1박스)/ET-LAD60 (1개 1박스)

마크.JPGAC 램프